Offertförfrågan

Widriksson Logistik installerar snabbladdare i Västberga

Som ett led i den fortsatta satsningen på alternativa drivkällor installerar nu Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik en snabbladdare för elfordon vid sin terminal i Västberga i Stockholm. Det görs för att säkerställa fungerande laddinfrastruktur för deras fortsatta satsning på elfordon. Laddstationen kommer också vara öppen för publik laddning för företag och privatpersoner.

Utmaningarna med en fungerande laddinfrastruktur är många och antalet elfordon ökar hela tiden vilket innebär att behovet av snabbladdning också ökar. Många med elbil har behov av och ser fördelar med att kunna ladda oftare och snabbare. Med snabbladdare tar det mellan 15 och 45 minuter att ladda de flesta elfordon upp till 80 procent — vilket gör det snabbt och enkelt att ladda.

Widriksson Logistik har därför investerat i en ny laddstation med två laddpunkter vid terminalen i Västberga. Laddaren är placerad så det är möjligt för alla att använda den.

– Detta är en del i vår hållbarhetsstrategi, säger Foed Meliane, vd på Widriksson Logistik. Vi vill göra det möjligt för fler att ladda snabbt och fossilfritt, det tjänar vi, samhället och klimatet på. Elen är en blandning av egenproducerad el från våra egna solceller och el märkt Bra Miljöval som vi köper.

Elfordon i kombination med gasfordon är grunden i Widrikssons fortsatta drivmedels- och fordonsstrategi och dieselfordon som körs på HVO byts därför kontinuerligt ut till el- och biogasfordon.

Snabbladdaren som Widriksson Logistik har investerat i är av typen Siemens SichargeD 160kW, en skalbar laddare som gör det möjligt att koppla på fler laddpunkter på samma laddare vid senare tillfälle. Investeringen i laddstationen har möjliggjorts tack vare stöd från Klimatklivet.