Offertförfrågan

Widrikssons leveransplattform byter namn

Tempcons dotterbolag Widriksson Logistik, med huvudkontor i Stockholm, har under flera år varit en ledande aktör inom last mile-transporter men även inom utvecklingen av digitala lösningar för logistik- och transportbranschen. Dess digitala affärsområde Widrik Digital Solutions och Widrikssons leveransplattform WDDP byter nu namn till Shyping. Namnbytet görs för att tydligare spegla kombinationen av logistikexpertis och mjukvaruutveckling för att optimera logistikprocesser för stora och små företag.

Leveransplattformen Shyping är sprungen ur Widriksson Logistiks långa erfarenhet av komplex logistikplanering. Efter fyra år på marknaden är den nu en fristående SaaS-produkt med applikationer som har förändrat logistikens spelregler genom optimerade logistikprocesser.

Genom att fokusera på områden som terminalhantering, trafikledning och effektivisering av komplex logistik, har Shyping inte bara ökat Widrikssons egna produktivitet och effektivitet utan även hjälpt nya kunder utanför Widriksson att rationalisera sin logistik genom realtidsspårning, effektiv ruttoptimering och kundunika leveranslösningar.

– Namnbytet markerar en ny era för oss och namnet Shyping är mer än bara ett namn, säger Marcel Nemer, affärsområdeschef Shyping. Det handlar om en förpliktelse att vara ledande när det gäller att optimera logistikprocesser och driva mjukvaruutveckling för logistikbranschen. Med Shyping vill vi förtydliga vår strävan att hela tiden omforma och förbättra logistiken för att skapa de bästa lösningarna för varje enskilt behov.

Namnet Shyping sammanfattar affärsområdets kärnvärden och dess uppdrag. Shy står för logistikens och transportens försiktighet och precision, medan ping representerar den ständiga puls och övervakning som är avgörande för logistikens framgång.