Offertförfrågan

Vision & mission

Vision

Att skapa värde för våra kunder genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid.

 

Mission

Tempcon Group är specialister på temperaturkontrollerad logistik och erbjuder kreativa och kundanpassade lösningar som överträffar förväntningarna på värdeskapande partnerskap.

 

Värderingar

Engagemang, Trovärdighet och Tillsammans.

Vi tror på kraften i tillsammans och vet att arbetssätt som prälas av engagemang och tillit skapar möjligheter för såväl partnerskap med våra kunder och tillsammans som koncern att skapa kontinuerlig hållbar tillväxt.

Vi är snabbfotade, effektiva och kommersiellt kreativa. Enkla affärskoncept med ett starkt lokalt ledarskap, lyhördhet och proaktivitet utvecklar nära partnerskap med kunderna och säkerställer effektivitet och engagerade medarbetare

 

Position

Vår målposition är att vi ska vara den ledande partnern inom kullogistik i Norden, och därmed bli det naturliga förstahandsvalet av logistikpartner för producenter, grossister och dagligvaruhandeln.

Dotterbolagens goda och långa kundrelationer utgör basen för den fortsatta utvecklings- och tillväxtresan. Vi vill växa såväl organiskt so genom strategiska förvärv som kompletterar och utvecklar det existerande kunderbjudandet.