Offertförfrågan

Årets hållbarhetsrapport är här

Tempcon Group publicerar nu sin hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020. Det är den tredje rapporten som nu släpps och vi kan se tillbaka på ett år som varit utmanande på många sätt men där vi tagit positiva steg i vårt hållbarhetsarbete för att minska vår klimatpåverkan. Vi har valt ut tio av FN:s 17 globala mål som vi fokuserar extra på där vi kan påverka mer utifrån vår verksamhet. Förutom att vi drivit ett aktivt arbete mot målen har vi under året certifierat oss enligt fyra ISO-standarder.

För oss är det viktigt att löpande titta på hur vi kan utveckla våra affärsmodeller både för att bidra till en hållbar framtid men också för att möta kundernas efterfrågan. Deras medvetenhet kring miljöfrågorna är idag mycket större än för några år sedan. Sverige har bestämt att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2030 men flera kunder ställer det kravet på sina transporter redan från och med 2025. En tuff ambition men vi har alla ett gemensamt ansvar att göra vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid.

Några viktiga händelser under året har varit uppstarten av daglig trafik med Sveriges första tunga 100 procentiga ellastbil som serietillverkats, att Klimat-Transports terminal i Helsingborg sedan hösten är CO2-positiv samt nya köldmedium i våra frysanläggningar. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och hur våra vd:ar ser på året som gått i årets hållbarhetsrapport som du kan läsa här.