Offertförfrågan

Etapp 1 av utbyggnaden av Syd Frys fryslager slutförd och besiktigad

Etapp 1 av den omfattande utbyggnaden av fryslagret hos Syd Frys har slutförts och är redo för drift. Denna första viktiga milstolpe visar på en god framdrift i byggprojektet och innebär också en förbättring av våra lokaler för både kunder och medarbetare.

Efter det första spadtaget i december 2023 har arbetet pågått oavbrutet för att på sikt utöka och effektivisera fryslagret i Hyllinge. För att göra plats för de nya utrymmena är det nödvändigt att riva de befintliga porthusen. Nu, efter genomförande av etapp 1 är det nya porthuset med två bryggor redo för användning.

Men det är inte bara porthusen som har genomgått förändringar. Även de administrativa utrymmena har förbättrats och moderniserats. Kontoret, matsalen och omklädningsrummen har genomgått en omfattande renovering och är nu redo att tas i bruk av våra medarbetare.

Etapp 1 av projektet omfattade:

* Byggnation av ett nytt porthus med två bryggor.

* Renovering av befintligt kontor, matsal och omklädningsrum.

De nya porthusen och renoverade faciliteterna tas i bruk från den 25 mars.

Utbyggnaden av Syd Frys anläggning i Hyllinge är ett stort projekt som beräknas vara klart i Q2 2025. När projektet är slutfört kommer Syd Frys att ha en fryskapacitet på 36 000 pallar, en ökning från 16 000 pallar idag.

Fryslagerutbyggnad