Offertförfrågan

Fortsatt låg betalningsvilja för fossilfritt

Tempcon Group var tidiga med att satsa på fordon med alternativa bränslen såsom gas och el för att aktivt vara en del av omställningen till en fossilfri transportsektor. Genom dotterbolaget Tommy Nordbergh Åkeri deltar vi också i projektet E-charge för att finna nya lösningar för framtiden. Men även om det görs mycket satsningar från oss och branschen måste fler kunder kliva fram och efterfråga de tjänster vi kan erbjuda. I veckan släppte Sveriges Åkeriföretag sin Åkeribarometer där man konstaterar att betalningsviljan för fossilfritt måste öka.

Sveriges Åkeriföretag ser en stark vilja i branschen att ställa om till fossilfria transporter men de noterar att betalningsviljan och efterfrågan från kund tyvärr är fortsatt låg.

– Vi ser en allt starkare vilja i åkerinäringen att ställa om till fossilfria drivmedel, säger Oscar Hyléen, VD i Sveriges Åkeriföretag i en pressrelease. Men vi behöver även se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder för att viktiga omställningsinvesteringar ska kunna ske.

Detta var något som flera av Tempcons dotterbolags vd:ar tog upp redan i årets hållbarhetsrapport tidigare i år. Bland andra Stefan Ohlmander, vd på Erling Andersson Åkeri konstaterade att;

– För några år sedan var vi helt fossilfria men idag är bara cirka 32 procent av alla våra transporter fossilfria. Förändringen beror framförallt på att kunderna inte är villiga att ta den extrakostnad som det innebär att köra fossilfritt idag. När vi räknar på nya affärer lämnar vi alltid två pris. Ett fossilfritt och ett med fossila bränslen. Det är tyvärr fortfarande många som väljer bort det fossilfria samtidigt som många bolag har egna målbilder om att vara fossilfria till den 31 december 2025. Så mycket kommer vara tvunget att hända den närmaste tiden om vi alla ska kunna leva upp till dessa mål. Vi erbjuder också våra kunder möjligheten att klimatkompensera sina transporter genom plantering av skog. Det är många som uppskattar att vi erbjuder detta men ingen som valt att göra det.

Du kan läsa Tempcons senaste hållbarhetsrapport HÄR.