Offertförfrågan

Hållbarhetsrapporten är här

Tempcon Groups hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu publicerad här på hemsidan. Bland mycket annat kan du ta del av vår koncernchef Christian Hallbergs reflektioner över koncernens spännande utveckling under året och hur han ser på dess framtid. Du får ett smakprov ur Christians text här nedan och kan ta del av redovisningen och hela texten via länken här.

Vi kan se tillbaka på ett år där bygget av Tempconkoncernen tagit rejäl fart. Dels i samband med skapandet av en gemensam organisation med tillsättandet av koncernchef och gemensamma funktioner. Dels att ytterligare bolag anslöts till familjen. Redan i januari införlivades Sydfrys för att stärka upp koncernens lagrings- och logistiktjänster. I samband med det förvärvades också Mörarps frystransporter. Strax efter, i februari, var det dags för nästa affär. Som en komplett transportör över halva Sveriges yta var Logex i Umeå en viktig pusselbit för att i ett första steg bli rikstäckande. I maj genomfördes sedan en inkråmsaffär utifrån vilket vi skapade Tempcon Stockholm. Genom etableringen av Tempcon Stockholm fick vi också en stark position med terminalverksamhet i Stockholmsområdet. Utifrån vår geografiska spridning är vi alltid nära kunden och kan anpassa vårt erbjudande tillsammans för en hållbar framtid. Vi har också genom de koncerngemensamma funktionerna skapat förutsättningar för att få ett bredare och mer översiktligt perspektiv där vi på ett trovärdigt sätt kan se synergieffekterna lättare och på det sättet optimera vårt erbjudande till marknaden på vägen mot att bli Nordens ledande leverantör av temperaturkontrollerade logistik- och transporttjänster.