Offertförfrågan

Tempcons hållbarhetsredovisning 2023: Ökad hastighet i omställningen mot fossilfria transporter

Tempcon Group stärker sitt engagemang för hållbar utveckling genom konkreta åtgärder mot en mer hållbar logistik. I bolagets hållbarhetsredovisning för 2023 redovisas en effektivisering av transporter, investering i elfordon och fler satsningar på förnybar energi via egna solcellsanläggningar. Under 2023 lade Tempcon grunden för att tillsammans med sina kunder fortsätta öka hastigheten i arbetet mot helt fossilfria transporter.   

Tillsammans med kunderna och genom egna initiativ har Tempcon arbetat hårt för att fortsätta att minska utsläppen från sina transporter och att minska bolagets miljöpåverkan. Genom investeringar i elfordon, främst inom last-mile verksamheten, fortsätter bolagets arbete mot en fossilfri fordonsflotta. I dagsläget har koncernen 17 elfordon – två tunga och 15 lätta, samt 49 gasfordon som bidrar till att minska Tempcons klimatavtryck. Vidare arbetar Tempcon kontinuerligt med att effektivisera transportflödet genom ruttoptimering, samlastning och sparsam körning.  

– Med en vision om att minimera vår klimatpåverkan, är vår målsättning att förflytta så mycket gods som möjligt med så få fordon som möjligt. När vi minskar trafiken på vägarna, minskar koldioxidutsläppen och med det vår miljöpåverkan. Samtidigt minskar vi våra kostnader och skapar lönsamhet i företaget och kan därmed fortsätta vara en ledande partner för våra kunder även i framtiden, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group.  

 Bolagets tidigare investeringar i solcellsanläggningar har under 2023 gett tydlig effekt. Tempcon producerar nu själva en betydande andel av den el bolaget använder, och under 2023 producerade företagets egna solcellsanläggningar 763 kWh. Under 2024 kommer Tempcon, via dotterbolaget Syd Frys, fortsatt investera i solceller. 

 – Vi är stolta över att själva kunna producera en stor andel av den el vi använder. Solenergi är både fossilfri och förnybar vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet. Det minskar inte enbart vår miljöpåverkan utan skapar även ökad lönsamhet för företaget och värde för våra kunder och samhället i stort, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group. 

 I hållbarhetsredovisningen understryker Tempcon det omfattande engagemanget som krävs för att driva hållbarhetsinitiativ inom logistikverksamhet. Genom aktiva insatser och investeringar i innovativa lösningar bekräftar Tempcon Group sitt åtagande för en hållbar framtid och stärker sin position som en grön ledare inom logistikbranschen. 

Ta del av rapporten här (pdf)  

 

Hållbarhetsredovisning